Από την 1η Αυγούστου 2017 μέχρι και σήμερα, Διευθυντής του σχολείου μας είναι ο κος Ευθύμιος Παπαδημητρίου (Φιλόλογος - ΠΕ02) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της αριθμ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1890, Β΄): «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»