Το σχολείο μας, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, λειτουργεί με 3 τάξεις (Α΄, Β΄ & Γ΄) και συνολικά 11 τμήματα (4, 4 και 3 αντίστοιχα). Σύνολο Μαθητών: 242

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Α1 20
Α2 22
Α3 25
Α4
24
Β1 20
Β2 23
Β3 22
Β4
17
Γ1 22
Γ2 26
Γ3 21
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Β-ανθρ1 (Β1)
20
Β-θετ1 (Β2)
23
Β-θετ2 (Β3)
22
Β-θετ3 (Β4) 17
Γ-1 ανθρ (Γ1) 22
Γ-2 θετ, υγει & οικ (Γ2) 4, 8 & 14
Γ-3 οικ (Γ3)
21
ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ αρ. μαθ.
Α1-γερμανικά 20
Α2-γερμανικά 22
Α3-γερμανικά 25
Α4-γαλλικα 24
Β-1+2 γαλλικά
24
Β-1+2 γερμανικά 20
Β-3 γερμανικά 22
Β-4 γερμανικά 17