3 τμήματα στην Α΄ Τάξη, 3 τμήματα στη Β΄ & 3 στη Γ΄ τάξη

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολικού Έτους 2014-2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Υπεύθυνοι Τμημάτων

Α1: Γιαννακού Παναγιώτα (φιλόλογος)

Α2: Κουγιούμης Θωμάς (μαθηματικός)

Α3: Χατζηιωακειμίδης Ιωσήφ (φιλόλογος)

Β1: Χατζάκος Ιωάννης (φιλόλογος)

Β2: Σταυρουλάκη Δέσποινα (οικονομολόγος)

Β3: Λαζαρίδης Σπυρίδων (φυσικός)

Γ1: Κοκοβίδης Ευστάθιος (πληροφορικός)

Γ2: Μισιάκας Δημήτριος (θεολόγος)

Γ3: Παπαγεωργίου Μαρίνα (μαθηματικός)