3 τμήματα στην Α΄ Τάξη, 3 τμήματα στη Β΄ & 3 στη Γ΄ τάξη

Α1
Α2
Α3
Α΄ τάξη
Β1
Β2
Β3
Β΄ τάξη
Γ1
Γ2
Γ3
Γ΄τάξη


Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολικού Έτους 2013-2014

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Υπεύθυνοι Τμημάτων

Α1 : Γιαννακού Παναγιώτα (φιλόλογος)

Α2 : Χατζηιωακειμίδης Ιωσήφ (φιλόλογος)

Α3 : Φουτζοπούλου Μαρία (μαθηματικός)

Β1 : Χατζάκος Ιωάννης (φιλόλογος)

Β2 : Αναγνώστου Γεώργιος (χημικός)

Β3 : Κοκοβίδης Ευστάθιος (πληροφορικός)

Γ1 : Σταυρουλάκη Δέσποινα (οικονομολόγος)

Γ2 : Λαζαρίδης Λάζαρος (φιλόλογος)

Γ3 : Οικονόμου Γεώργιος (θεολόγος)