3 τμήματα στην Α΄ Τάξη, 3 τμήματα στη Β΄ & 3 στη Γ΄ τάξη


Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολικού Έτους 2012-2013

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Υπεύθυνοι Τμημάτων

Α1 : Γιαννακού Παναγιώτα (φιλόλογος)

Α2 : Βαγγελή Βαρβάρα (μαθηματικός)

Α3 : Λαζαρίδης Λάζαρος (φιλόλογος)

Β1 : Καζάκος Σάββας (χημικός μηχανικός)

Β2 : Φουτζοπούλου Μαρία (μαθηματικός)

Β3 : Χατζάκος Ιωάννης (φιλόλογος)

Γ1 : Αποστολίδου Ιωάννα (θεολόγος)

Γ2 : Χατζηιωακειμίδης Ιωσήφ (φιλόλογος)

Γ3 : Τσιμηρίκα Ιωάννα (οικονομολόγος)