3 τμήματα στην Α΄ Τάξη, 3 τμήματα στη Β΄ & 2 στη Γ΄ τάξη

A1
A2
A3
A΄ τάξη
B1
B2
B3
B΄ τάξη
Γ1
Γ2
Γ΄ τάξη
Γ΄, Β΄ & Α΄τάξη

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολικού Έτους 2011-2012

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υπεύθυνοι Τμημάτων

Α1 : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (φιλόλογος)

Α2 : ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (μαθηματικός)

Α3 : ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΖΩΗ (φιλόλογος)

Β1 : ΝΙΚΟΛΙΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (θεολόγος)

Β2 : ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (μαθηματικός)

Β3 : ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (φιλόλογος)

Γ1 : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (φιλόλογος)

Γ2 : ΤΣΙΜΗΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ (οικονομολόγος)