Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών (Β΄ τάξη) εκπονήθηκαν από τους μαθητές διάφορες εργασίες.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις ακόλουθες: