Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. εναρμόνισε την 6η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2019 με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2019 η οποία και εορτάστηκε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Κεντρικός στόχος ήταν η ενεργοποίηση των μαθητών/τριών για συμμετοχή τους σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις εντός του σχολείου, μέσω της ενημέρωσης της μαθητικής κοινότητας για τα ευεργετικά οφέλη της άθλησης σε συνδυασμό με την υγιεινή διατροφή, με στόχο την απόκτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής.

Έτσι λοιπόν και φέτος πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας υπό την οργάνωση του καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. Λάζαρου Παπαδόπουλου και την επίβλεψη των διδασκόντων καθηγητών.