Λίαν συντόμως θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τις ερευνητικές εργασίες που υλοποιήθηκαν φέτος στο σχολείο μας...