Το σχολείο μας διαθέτει: έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας, ένα (1) εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, ένα (1) εργαστήριο Πληροφορικής και ένα (1) Αμφιθέατρο.