Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του δεύτερου ορόφου του σχολείου μας λειτουργεί εργαστήριο πληροφορικής και εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.). Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με 12 σταθμούς εργασίας, 1 server και 1 εκτυπωτή όλα συνδεδεμένα σε τοπικό δίκτυο. Επίσης υπάρχει διαδραστικός πίνακας και δυνατότητα βιντεοπροβολών μέσω υπολογιστή. Το δίκτυο του εργαστηρίου έχει μόνιμη πρόσβαση στο Internet, με ευρυζωνική σύνδεση (τεχνολογίας VDSL/50Mbps).

Στο εργαστήριο διδάσκονται τα μαθήματα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α' Λυκείου, Εφαρμογές Υπολογιστών και Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ της Β' Λυκείου και Πολυμέσα-Δίκτυα της Γ' Λυκείου. Επίσης χρησιμοποιείται κάποιες ώρες μέσα στη χρονιά για τις ανάγκες των μαθημάτων Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Τεχνολογία Επικοινωνιών και Ερευνητική Εργασία (project). Το εργαστήριο είναι στη διάθεση όλων των καθηγητών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές για να παρουσιάσουν κάποιο θέμα στους μαθητές τους.

Ως Υπεύθυνος του εργαστηρίου ορίζεται κάθε χρόνο ο καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου μας Ευστάθιος Κοκοβίδης (ΠΕ19).

Το εργαστήριο Πληροφορικής του 2ου ΓΕΛ Σταυρούπολης εξοπλίστηκε με 12 καινούριους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις 14 Ιουνίου 2012.

Ο παραπάνω τεχνολογικός εξοπλισμός αποτέλεσε δωρεά του ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος". Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Είναι κοινωφελής οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μόνο και δε ζητά ούτε δέχεται δωρεές από φυσικά πρόσωπα, εταιρίες ή άλλους οργανισμούς.