Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται

ότι δημοσιεύθηκε σήμερα το ΦΕΚ 4677 Β΄2021 στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι του Γενικού Λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 και εφεξής.

 

Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.