Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 29 Ιουνίου μέχρι και 9 Ιουλίου, στα εξεταστικά κέντρα και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Για περισσότερα σχετικά με:

Α. το Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Β. τα Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών

Γ. τα Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών)

Δ. τα Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και

Ε. τις Οδηγίες προς τους υποψηφίους

κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΑΙΘ