Αποστέλλονται οι οδηγίες και το πρόγραμμα της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ και τα ΣΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Κάντε κλικ στα παρακάτω έγγραφα:

Οδηγίες για τα ΤΕΦΑΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης

Οδηγίες για τα ΣΕΦΑΑ Ανατολικής Αττικής

Οδηγίες για τα ΤΕΦΑΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Οδηγίες για τα ΤΕΦΑΑ Μαγνησίας

Οδηγίες για τα ΣΕΦΑΑ Καβάλας

Οδηγίες για τα ΤΕΦΑΑ Κρήτης