Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι με την με αριθμ. Φ.253.2/60008/Α5/27-5-2021 Υπουργική Απόφαση:

Α) καθορίζεται το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 για τα Ειδικά Μαθήματα και τα Μουσικά Μαθήματα, για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους και

Β) ορίζεται η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ