Από τη Δευτέρα 8/2/2021, η λειτουργία των σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών δομών, διαμορφώνεται ως εξής:

Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για περισσότερη πληροφόρηση από το Υπουργείο Παιδείας.

https://www.minedu.gov.gr/covid