Βοηθητικό Υλικό για τις εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, που υλοποιείται από το Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος», ως δικαιούχο, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.

Συγγραφείς: Γαλλής Κώστας (ΠΕ2 Γ/σιο Βεργίνας) και Παπαδημητρίου Ευθύμης (ΠΕ2, 2ο ΓΕΛ Σταυρούπολης), Επιμορφωτές Φιλολόγων Β΄ Επιπέδου.

Μέρος 1ο

Μέρος 2ο

Μέρος 3ο

Μέρος 4ο