Σε λίγο θα σταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων οι σύνδεσμοι webex των εκπαιδευτικών, ώστε από αύριο (3/11/2020) σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολιτικής προστασίας να ξεκινήσουν τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση. Οι μαθήτριες και οι μαθητές θα επιλέγουν τον σύνδεσμο του εκπαιδευτικού με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει αυτήν την εβδομάδα.
Επισημαίνεται πως η συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική και επομένως θα ληφθούν κανονικά απουσίες. Για το λόγο αυτό η είσοδος στις ηλεκτρονικές τάξεις θα γίνεται μόνο με το πλήρες ονοματεπώνυμο των μαθητών. Τίποτα άλλο δεν θα γίνεται δεκτό.

Καλή αρχή και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε στις φυσικές τάξεις μας.