Ωρολόγιο Πρόγραμμα σχολικού έτους 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 03/06/2021 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 10/05/2021 μέχρι 02/06/2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 13/04/2021 μέχρι 23/04/2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 18/01/2021 μέχρι 12/04/2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 14/12/2020 μέχρι 15/01/2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 23/11/2020 μέχρι 11/12/2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 09/11/2020 μέχρι 20/11/2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 02/11/2020 μέχρι 06/11/2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 26/10/2020 μέχρι 30/10/2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 19/10/2020 μέχρι 23/10/2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 12/10/2020 μέχρι 16/10/2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 08/10/2020 μέχρι 09/10/2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 05/10/2020 μέχρι 07/10/2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 01/10/2020 μέχρι 02/10/2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 28/09/2020 μέχρι 30/09/2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 21/09/2020 μέχρι 25/09/2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 15/09/2020 μέχρι 18/09/2020