Κοινοποίηση οδηγιών για τους μαθητές, για την εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση στην πλατφόρμα Cisco Webex - Του καθηγητή Πληροφορικής Νίκου Καλύβα, Καθηγητής Πληροφορικής, MSc (ΠΕ86)

Ο οδηγός έχει τεχνικά στοιχεία που πρέπει ο μαθητής να εφαρμόσει για τη σύνδεση του στην ψηφιακή τάξη.

Κάντε κλικ εδώ