Ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς και κηδεμόνες 2ου ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Θέμα: «Προπαρασκευαστικές εργασίες για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία»

Ευελπιστώντας να είστε εσείς και οι οικογένειές σας καλά στην υγεία σας, σας ενημερώσουμε για τις προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται από την πλευρά σας, προκειμένου το παιδί σας να ενταχθεί στα ψηφιακά τμήματα της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, παράλληλα με αυτά της σύγχρονης εκπαίδευσης (εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο) και άλλων πρόσφορων μέσων (αξιοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.τ.λ.). Όταν κανένας από τους παραπάνω τρόπους δεν είναι εφικτός, τότε το παιδί μπορεί να αξιοποιήσει ακόμη και την τηλεφωνική επικοινωνία (θα δοθούν επιπλέον πληροφορίες στους ενδιαφερομένους).

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).

Στόχος μας είναι κανένα παιδί αποκλεισμένο μπροστά στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Οι εκπαιδευτικοί, ήδη έχουν δημιουργήσει ψηφιακό/α τμήμα/τμήματα ασύγχρονης διδασκαλίας και συνεχίζουν να δημιουργούν στην πλατφόρμα επιλογής τους (e-me, e-class, ή edmodo). Κάποια από αυτά είναι ανοιχτά και δεν απαιτούν χρήση προσωπικού λογαριασμού, τα περισσότερα όμως είναι κλειστά και απαιτούν εγγραφή από εσάς. Όταν έχετε δημιουργήσει τον λογαριασμό που απαιτείται στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο τότε κάθε μαθητής εισέρχεται στο χώρο των ψηφιακών τάξεων του σχολείου μας και επιλέγει τα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσει. Στην περίπτωση της πλατφόρμας του edmodo απαιτείται κωδικός ο οποίος θα αποσταλεί στο email το δικό σας ή των μαθητών, αν οι εκπαιδευτικοί το γνωρίζουν. Στις συγκεκριμένες πλατφόρμες (π.χ. e-class, e-me) ασύγχρονης διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός θα προγραμματίζει το μάθημά του, θα αποστέλλει εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις, θα αναρτά εργασίες κ.τ.λ.

Έχει ήδη κοινοποιηθεί σχετικός σύνδεσμος των ψηφιακών μαθημάτων του σχολείου στο eclass τόσο στην ιστοσελίδα του σχολείου, όσο και στον λογαριασμό facebook. Σίγουρα οι τεχνικές δυσκολίες του εγχειρήματος είναι πολλές, καταβάλλουμε όμως κάθε προσπάθεια ώστε να διαμορφωθεί ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και των μαθητών και γονέων.

Σας παρακαλούμε όμως να μεριμνήσετε για την εγγραφή των παιδιών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) για να αποκτήσουν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου θα έχουν την δυνατότητα να εισέλθουν για μια φορά στην πλατφόρμα που έχει επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς (π.χ. e-class, e-me) και στη συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων της πλατφόρμας αυτής. Για το edmodo θα στέλνεται σχετικός κωδικός εισόδου στο μάθημα στο δικό σας email ή στα email των μαθητών που ήδη γνωρίζουμε.

Οι εκπαιδευτικοί θα συνδέονται στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα αλληλεπιδρούν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων στα οποία διδάσκουν προβλέπεται να είναι από 08:00 έως και 14:00.

Εννοείται πως είναι τέτοια η φύση της ασύγχρονης εκπαίδευσης που δεν αποκλείει την επικοινωνία και εκτός των ωρών αυτών, ανάλογα με την αλληλεπίδραση που θα αναπτύξουν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές, εφόσον επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται και να αξιοποιούν την πλατφόρμα καθ ́ όλη την διάρκεια της ημέρας, και πέραν των προτεινόμενων ωρών αλληλεπίδρασης.

Οδηγίες εγγραφής στο ΠΣΔ

Ο/Η μαθητής/τρια με την βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα εισέρχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://register.sch.gr/students/ και δίνει στη φόρμα εγγραφής τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται σε έλεγχο προόδου τριμήνου. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου, μπορεί να τον αφήσει κενό.

Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα https://register.sch.gr/students/ .

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019. (https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php) ενημερωθείτε με τις σχετικές αναρτήσεις τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στον λογαριασμό facebook του σχολείου (http://2lyk-stavroup.thess.sch.gr/index.php)

Βιώνουμε καταστάσεις δύσκολες και πρωτόγνωρες για όλους. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι απαιτείται όλοι μας, ώστε κανένα παιδί, καμιά οικογένεια να μη στερηθεί τη δυνατότητα συνέχισης της μαθησιακής διαδικασίας από απόσταση, όσο αυτό θα είναι αναγκαίο. Σας παρακαλούμε να περάσετε αυτό το μήνυμα στα παιδιά σας, ώστε να έχουμε την όσο γίνεται μεγαλύτερη ανταπόκριση και συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες που οργανώνονται στο σχολείο μας.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής / Η Υποδιευθύντρια

Παπαδημητρίου Ευθύμιος ΠΕ02 / Φουτζοπούλου Μαρία ΠΕ03