Την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε άσκηση διαχείρισης σεισμικού κινδύνου. Η εκκένωση του σχολείου και η συγκέντρωση όλων στο χώρο καταφυγής (το κέντρο του προαυλίου) ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα με σοβαρότητα και τήρηση των σχεδίων. Οι ασκήσεις θα συνεχιστούν σε επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να είμαστε όλες και όλοι, όσο αυτό είναι δυνατό, απόλυτα έτοιμοι σε περίπτωση που χρειαστεί.

Σχέδιο εκκένωσης 1ου Ορόφου (2019-2020)

Σχέδιο εκκένωσης 2ου Ορόφου (2019-2020)