Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2019-2020) οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών μας μπορούν να ενημερώνονται από τους καθηγητές του σχολείου μας σχετικά με την επίδοση των παιδιών τους σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Kάντε κλικ εδώ: ώρες ενημέρωσης γονέων

Πίνακας διδακτικών ωρών