Ωρολόγιο Πρόγραμμα σχολικού έτους 2019-2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 01-06-2020 μέχρι 12-06-2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 18-05-2020 μέχρι 29-05-2020 (Επαναλειτουργία σχολείου)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 12/11/2019 μέχρι 10/03/2020 (Κλείσιμο λόγω κορωνοϊού)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 04/11/2019 μέχρι 11/11/2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 28/10/2019 μέχρι 01/11/2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 21/10/2019 μέχρι 25/10/2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 14/10/2019 μέχρι 18/10/2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 07/10/2019 μέχρι 11/10/2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 30/09/2019 μέχρι 04/10/2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 23/09/2019 μέχρι 27/09/2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 16/09/2019 μέχρι 20/09/2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 12/09/2019 μέχρι 13/09/2019