Το 2ο Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης είχε πρόθεση να πραγματοποιήσει πολυήμερη εκδρομή και προκήρυξε διαγωνισμό για την κατάθεση κλειστών προσφορών από ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία με ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ.

Οι προσφορές κατατέθηκαν στο γραφείο του Διευθυντή και συστήθηκαν 2 επιτροπές για το άνοιγμά τους.

Η πρώτη στις 19-10-2018 όπου τελικά η διαδικασία κρίθηκε άγονη λόγω υψηλού κόστους και η δεύτερη στις 25-10-2018 όπου επιλέχθηκε η προσφορά του ATHOS TOURS.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στα ακόλουθα links.

19-10-2018 25-10-2018

Πράξη επιλογής πρακτορείου

Προσφορά ATHOS

Προσφορά GRECOS

Προσφορά DROMEAS

Προσφορά HRODOTUS

Προσφορά MAZI

Πράξη επιλογής πρακτορείου

Προσφορά ATHOS

Προσφορά DROMEAS

Προσφορά HRODOTUS

Προσφορά ZORPIDIS