Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την ενημέρωση των μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 και των αποφοίτων–υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική εγκύκλιο σε μορφή pdf.

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ