Ωρολόγιο Πρόγραμμα σχολικού έτους 2018-2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 19/11/2018

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 29/10/2018 έως 16/11/2018

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 15/10/2018 έως 26/10/2018

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 01/10/2018 έως 12/10/2018

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 24/09/2018 έως 28/09/2018


Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 17/09/2018 έως 21/09/2018


Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 12/09/2018 έως 14/09/2018