Προσκαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητριών, μαθητών μας, σε ενημερωτική συνάντηση, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα.
Θα συζητηθούν ζητήματα λειτουργίας του σχολείου και του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Μαζί μας για ενημέρωση στην αντισεισμική προστασία θα είναι η ΠΡΟΤΕΚΤΑ του Δήμου Παύλου Μελά.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για την καλή λειτουργία της σχολικής μας κοινότητας.
Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα ακολουθήσει παιδαγωγική ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών μας. προνομοθετική δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων ?Νεολαία 17-27?

https://www.facebook.com/events/1971381336474997/