Το 2ο Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης προτίθεται να πραγματοποιήσει δύο (2) 4ήμερες εκδρομές σε Αθήνα και Κέρκυρα και προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάθεση κλειστών προσφορών από ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία με ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή μέχρι το πρωί(11:00) της Δευτέρας 06 Μαρτίο 2017.

Κατεβάστε τις προκηρύξεις με τους προαπαιτούμενους όρους
από εδώ για την Αθήνα
και
από εδώ για την Κέρκυρα