Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε εγκαίρως το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για τους μαθητές του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑΛ.

Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και την Τετάρτη 7 Ιουνίου για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις ημερομηνίες και το είδος των εξετάσεων.