Οι εγκύκλιοι που στάλθηκαν στα σχολεία (21-02-2017) για τις Πανελλήνιες του σχ. έτους 2016-2017:

1.Εγκύκλιος για υποβολή Αίτησης - Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 των ΓΕΛ

2.Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 των ΓΕΛ

3.Εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2017