Στόχος του 2ου ΓΕΛ Σταυρούπολης είναι η δημιουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης που θα λειτουργεί παράλληλα και ως αναγνωστήριο. Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη θα είναι ελεύθερη από όλους εντός του σχολικού ωραρίου. Το υλικό της θα είναι οργανωμένο σε ράφια, αλλά και μηχανογραφημένο με κατάλληλο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα, οπότε  η αναζήτηση των βιβλίων και ο δανεισμός τους θα γίνεται ηλεκτρονικά. Άμεση προτεραιότητα είναι η δημιουργία πλούσιας συλλογής με αγορά νέων τίτλων ή με δωρεές.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της πρωτοβουλίας ζητούμε τη συνδρομή όλων (καθηγητών, μαθητών και γονέων). Προκειμένου να εμπλουτιστεί η δανειστική βιβλιοθήκη με όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους,  παρακαλείσθε να προσφέρετε βιβλία λογοτεχνικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου που δεν σας είναι χρήσιμα πια.