Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 και στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιήθηκε η μία από τις τρεις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας του σχολικού έτους.
Η προγραμματισμένη άσκηση έλαβε χώρα την 3η διδακτική ώρα της ημέρας σε συνεννόηση με το 2ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης και σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο εκκένωσης του διδακτηρίου 2ου Γυμνασίου & 2ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης σε περιπτώσεις σεισμού, πυρκαγιάς και λοιπών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.