Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία το πρόγραμμα «Σχολές Γονέων».

Τα 25ωρα προγράμματα κατανέμονται σε 8 συναντήσεις και τα 50ωρα σε 16 συναντήσεις. Υπάρχει όριο απουσιών (20%). Οι συναντήσεις συντονίζονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και η θεματολογία καθορίζεται με βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων.
Στους συμμετέχοντες  θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και βιβλίο.

Επισυνάπτεται το δελτίο τύπου, που περιλαμβάνει πληροφορίες και η αντίστοιχη φόρμα αίτησης δήλωσης συμμετοχής.