Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.

Κατεβάστε τη σχετική απόφαση (20895/Γ2/13-0202014) από εδώ