Ο παρών ιστότοπος κατασκευάστηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα εργαλείο ενημέρωσης το οποίο υπηρετεί ταυτόχρονα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Άρχισε να σχεδιάζεται το Σεπτέμβριο του 2010 με την έναρξη λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος σχολείου μας.

Απευθύνεται κυρίως στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.

Μέσα από τις σελίδες του, δίνονται γενικές πληροφορίες για το σχολείο, την εσωτερική του οργάνωση, τις εγκαταστάσεις αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σε, σχεδόν, καθημερινή βάση, ανακοινώνονται ειδήσεις που αφορούν τους μαθητές, είτε προέρχονται από τη Διεύθυνση του σχολείου μας είτε από το Υπουργείο Παιδείας, τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και από διάφορους άλλους φορείς.

Δημοσιεύονται όλες οι σχολικές δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο των βασικών μαθημάτων, αλλά και στο πλαίσιο των projects, διαφόρων προγραμμάτων, εκδηλώσεων, επισκέψεων κλπ.

Ένας από τους επόμενους στόχους της ιστοσελίδας μας είναι η ενεργητικότερη συμμετοχή σε αυτή των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών με σκοπό την ενθάρρυνση για περισσότερη και ποιοτικότερη δημιουργική απασχόληση.

Έτσι, οι μαθητές του σχολείου μας θα μπορούν να εκφραστούν είτε γράφοντας άρθρα γενικής φύσεως, είτε άρθρα που αφορούν την σχολική ζωή για project που υλοποίησαν, για σχολικές γιορτές, για αθλητικές δραστηριότητες κ.λ.π. ενισχύοντας παράλληλα και τους μεταξύ αυτών δεσμούς.

Θα δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους καθηγητές να γράψουν άρθρα εκπαιδευτικού χαρακτήρα τα οποία συμπληρώνουν ή επεξηγούν την ύλη των μαθημάτων που διδάσκουν, να τα εμπλουτίσουν με video, φωτογραφίες, κ.λ.π, να δημιουργήσουν ασκήσεις ή τεστ και να διανείμουν τις σημειώσεις τους ή κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό.

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα άρθρα και το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, φωτογραφίες κ.λπ.) που περιλαμβάνουν μαθητές του σχολείου μας, αναρτάται στην σχολική ιστοσελίδα με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων τους, οι οποίοι υπογράφουν κάθε χρόνο σχετική υπεύθυνη δήλωση γονικής συγκατάθεσης, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στα παιδιά τους, για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση της οικίας τους, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε στιγμή την ανάκληση δημοσιεύσεων που τους αφορούν.