Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας στο πλαίσιο της αντισεισμικής εξάσκησης εκπαιδευτικών και μαθητών.
Η προγραμματισμένη άσκηση έλαβε χώρα την 5η διδακτική ώρα της ημέρας σε συνεννόηση με το 2ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης και συμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο εκκένωσης του διδακτηρίου 2ου Γυμνασίου & 2ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης σε περιπτώσεις σεισμού, πυρκαγιάς και λοιπών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.