Επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο του ΥΠΑΙΠΘΑ για να αναζητήσετε τις Βάσεις Εισακτέων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (2000-2011)

http://www.minedu.gov.gr/anazitisi-baseon-eisakteon-aei-kai-atei-2000-2010.html

Επίσης δείτε:

1. τη Βαθμολογία του 1ου και τελευταίου εισαγoμένου ανά Σχολή και Τμήμα 2012 από εδώ

2. τις Βάσεις Αθλητών 2012 από εδώ

3. τις Προτιμήσεις υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από εδώ