Σχέδιο εκκένωσης διδακτηρίου 2ου Γυμνασίου & 2ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης σε περιπτώσεις σεισμού, πυρκαγιάς και λοιπών καταστάσεων εκτακτης ανάγκης.

Δείτε το σχέδιο εδώ