Είναι προφανές από την καθημερινή εμπειρία των εκπαιδευτικών του σχολείου, ότι η επίλυση πολλών προβλημάτων συμπεριφοράς και προσαρμογής στο σχολικό χώρο  εκ μέρους των μαθητών,  καταδεικνύει την αναγκαιότητα  των καλών σχέσεων επικοινωνίας του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών. Επίσης η καλή επικοινωνία σχολείου οικογένειας  είναι ένας σημαντικός παράγοντας  για να αναπτύξουν οι μαθητές τον δημιουργικό  τους χαρακτήρα. Η ανάγκη επίσης εκ μέρους των γονιών να αντιμετωπίσουν δυσκολίες  με τα παιδιά τους που προέρχονται  από προβλήματα τόσο της εφηβικής ηλικίας, αλλά και από το συνολικό κοινωνικό πλαίσιο της οικογένειας, καθιστούν αναγκαία την  επιμορφωτική και συμβουλευτική  υποστήριξη των γονέων – κηδεμόνων, καθώς και την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας στο θέμα αυτό.

Σαν απόρροια των παραπάνω σκέψεων και προβληματισμών, δημιουργήθηκε η ανάγκη το σχολείο μας να προσφέρει ένα ελάχιστο τρόπο ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, για να τους βοηθήσουμε στην διαχείριση των παραπάνω ζητημάτων που προκύπτουν  με τους νεαρούς εφήβους και έφηβες που άλλωστε είναι και παιδιά του σχολείου μας. Έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας  που στόχο έχει να ενημερώνει με διάφορα άρθρα και νέα από επίσημες και αναγνωρισμένες ιστοσελίδες ειδικών ψυχολόγων και παιδαγωγών, πάνω σε θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας, συμβουλευτικής στήριξης και γενικά σε ζητήματα συμπεριφοράς νέων και εφήβων και στην ομαλή και δημιουργική διαχείρισή τους. Θα δίνονται επίσης χρήσιμες πληροφορίες για επικοινωνία με αρμόδιους και εξειδικευμένους φορείς πάνω στα παραπάνω θέματα.

Για αρχή σας παραπέμπουμε σε ένα ενδιαφέρον άρθρο από το κέντρο πρόληψης Δυτικής Θεσσαλονίκης, «δίκτυο Άλφα»:

Εξαρτήσεις - Λόγοι που οδηγούν στην Εξάρτηση

Η ομάδα δράσης επικοινωνίας γονιών - σχολείου 2ου ΓΕΛ Σταυρούπολης