Στα πλαίσια του etwinning προγράμματος με τίτλο «It's Christmas Time - Christmas Traditions Exchange» που συμμετέχει το σχολείο μας, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν Χριστουγεννιάτικες συνταγές και έθιμα με σχολεία της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας.

Παράλληλα, δημιούργησαν Χριστουγεννιάτικες κάρτες που γεμάτες ευχές στάλθηκαν  στους μαθητές  του σχολείου Externato Álvares Cabral στην Πορτογαλία, του σχολείου Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" στη Ρουμανία, του σχολείου Zespół Państwowych Szkół Plastycznych στην Πολωνία και του σχολείου Istituto di Istruzione Superiore "Lucia Mangano" στην Ιταλία.

Μοιραζόμαστε μαζί σας μία παραδοσιακή πορτογαλική συνταγή για να τη δοκιμάσετε αυτές τις γιορτές!

Άννα Αμασόγλου (Νομικός-ΠΕ78)