Την Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020, συμμετείχαμε στην πρώτη εφαρμογή του Εκπαιδευτικού προγράμματος «Μνήμη, Μνημεία, Ανάμνηση: Συζητάμε με τα παιδιά ιστορίες από το Στρατόπεδο Παύλου Μελά κατά τη διάρκεια της Κατοχής», που οργανώθηκε από το το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Δήμο Παύλου Μελά.
Οι μαθήτριες και μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία του στρατοπέδου και να συνεργαστούν σε ομάδες παρουσιάζοντας στον φιλόξενο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις ιδέες που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια προγράμματος.
Ευχαριστούμε τους συντελεστές του, την Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σταυρούλα Μαυρογένη, τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες που ήταν μαζί μας και το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Παύλου Μελά.