Μια τυφλή γάτα με ένα αδύναμο ποντίκι μπορούν να πετύχουν το ακατόρθωτο; Ναι, όπως μας έδειξαν την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019, οι συντελεστές του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κ.Θ.Β.Ε. "Με το βλέμμα του άλλου".

Με τις τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος προσεγγίστηκαν ζητήματα όπως η αμφισβήτηση κοινωνικών προκαταλήψεων και συμβάσεων, η αξία της φιλίας, η σημασία της ταυτότητας και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Ζητήματα που αφορούν τους εφήβους.Τους ευχαριστούμε για την υποδειγματική τους παρουσία και ευελπιστούμε σε μελλοντική συνεργασία μας.

Το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα εντάσσεται στο πρόγραμμα που φέρει το γενικό τίτλο «Το Κ.Θ.Β.Ε. στην εκπαίδευση» και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».