Τα Project των Α΄ & Β΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 παρουσιάστηκαν στο σχολείο μας παρουσία μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων στις 21 Μαΐου 2019.

Α΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου